Unbenanntes Dokument

longeren & rijden

In de kudde zorgt een 'ranghoger' paard ervoor dat zich een 'ranglager' paard beweegt. Wij als mens hebben een perfecte uitgangspositie om een paard te leiden. Wij weten immers beter dan elke alfa-merrie dat er geen roofdieren in de buurt zijn. We vergeten dit soms alleen over te brengen.
Als wij in staat zijn het paard te bewegen, daardoor tevens te bepalen wanneer en waarheen gevlucht wordt in geval van nood, zal het paard ons als ranghoger beschouwen. Het paard zal zich in onze aanwezigheid geborgen voelen,
ons nauwlettend in de gaten houden en geconcentreerd presteren.


In de praktijk betekent dit dat wij positie
ten opzichte van het paard innemen en het paard altijd de eerste stap doet.
We laten het paard niet slaafs achter ons aan lopen maar leiden het ter hoogte van de schouder van het paard. Vanuit deze positie kunnen we het paardenhoofd goed zien en snel reageren op het verslappen van de aandacht.
Bij het leiden bepalen wij de richting en het tempo. Om het paard alert te maken halen we het paard dmv tempowisselingen uit zijn comfortzone. Belangrijk in deze training is dat het paard ook vanaf de rechterkant geleid wordt.

Ook hierbij is concentratie van groot belang! Het paard zal ons als leider alleen volledig vertrouwen als het de indruk heeft dat wij heel goed opletten.

Om het paard voor te bereiden op Dual-Aktivierung is het belangrijk hem kennis te laten maken met de kleuren blauw en geel en de verschillende hindernissen. Leid het paard rustig door de hindernissen. Blijf geduldig als het paard weigert, het heeft geen zin hem te dwingen. Negeer het weigeren en loop rustig maar zelfverzekerd naar de volgende uitdaging. Als het paard gewend is aan de verschillende hindernissen, kun je met longeren beginnen. 
Let wel: deze oefeningen vragen hoge concentratie en zijn erg vermoeiend voor het paard.

In het begin van de training is de afstand tussen de blauwe en gele balken ca. 80-100cm.
Hoe kleiner deze afstand na een tijd wordt, hoe intensiever de training.

Bij het rijden zijn talloze parcoursen mogelijk.

Heel belangrijk is dat de paarden, zowel bij het longeren als bij het rijden, zonder invloed van de longeur of ruiter hun weg vinden door de hindernissen. De longe hangt door en de teugels zijn lang. Het leerproces bestaat hieruit dat een paard zelfstandig ontdekt wat de meest efficiente manier is de hindernissen ‘het hoofd te bieden’.
Dit bevordert het zelfbewustzijn, mentaal en fysiek.