Unbenanntes Dokument

Dual-Aktivierung®


De ogen van een paard bevinden zich aan de buitenkant van de schedel.
Dit betekent dat een paard met elk oog een afzonderlijk beeld ziet (monoculair zicht).
Het paard is een vluchtdier en houdt met het ene oog  vijanden, met het andere oog
een vluchtweg en de kudde in de gaten. Over het algemeen (er zijn uitzonderingen) is het linkeroog het ‘veiligheidsoog’ en het rechteroog het ‘vluchtoog’. Hierdoor is het linkeroog
veel actiever en worden er meer ervaringen in de rechterhersenhelft opgeslagen.
(diagonaal verknoopt).
Een voorbeeld: op de heenweg rijd je langs een vuilnisbak en het paard kijkt niet eens, op de terugweg ziet het paard dezelfde vuilnisbak met het rechteroog, schrikt en springt opzij. Het paard zoekt op dat moment het bijbehorende plaatje in de linkerhersenhelft en vindt het niet.

De uitwisseling van gegevens tussen de linker- en de rechterhersenhelft is bij een paard
6-7 keer langzamer dan bij een mens. Door dit gebrek aan evenwicht tussen de hersenhelften is het paard slecht uitgebalanceerd en zich o.a. niet bewust van zijn achterhand.

In de Dual-Aktivierung stimuleren we het snelle heen- en weerschakelen van de ene hersenhelft naar de andere door links-rechts impulsen. Dit helpt om stress af te bouwen en de paarden worden sneller in hun reactie. Ze zijn dan dus ook in staat verkeerde beslissingen, zoals op hol slaan, terug te nemen. Harmonie in de hersenen is belangrijk voor de stemming, de gezondheid en de prestaties van een paard.


In de menselijke psychologie wordt deze therapie (EMDR) al geruime tijd toegepast. Door middel van links-rechts impulsen worden blokkades tussen de beiden hersenhelften opgeheven. Het informatieverwerkingsproces wordt als het ware versneld. In de Kinesiologie gaat men ervan uit dat de spierbeweging plaats vindt door de overbrenging van een zenuwprikkel.
Deze zenuwen komen uit het hoofd en ruggemerg en staan direct in verbinding met de hersenen.

Het paard heeft van nature 2 angsten:
 • opgegeten te worden (mentaal)
 • te vallen en opgegeten te worden (fysiek)

 In deze training wordt het paard mentaal en fysiek getraind. Het leert gevarensituaties te relativeren en wordt zich bewuster van het lichaam.

De training bevordert de concentratie, activeert de achterhand, laat het paard beter onder de massa treden, verbetert de balans, traint rug- en buikspieren en lost gedragsproblemen op.