Unbenanntes Dokument

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops,lessen en overeenkomsten van Linda Bunschoten.
 2. De naam Dual-Aktivierung ģ  is merkeigendom van Michael Geitner.
 3. Algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk.
Inschrijving
1.  Inschrijving door de deelnemer is mogelijk via  e-mail of door telefonisch contact.
2.  De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als het ontvangen en bevestigd is.
3.  Indien een workshop/training is volgeboekt ontvangt de deelnemer hierover tijdig bericht. Door inschrijving geeft de deelnemer te kennen de algemene voorwaarden te accepteren.
4.  Inschrijving geldt voor de duur van de hele workshop/training waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld.
5.  Wanneer een afspraak door omstandigheden niet door kan gaan, wordt dit binnen 24 uur door de betreffende deelnemer(s) gemeld.
6.  Linda Bunschoten behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen van deelnemers of door onvoorziene omstandigheden een workshop en lessen af te zeggen. Dit geschiedt tevens binnen 24 uur voor de geplande afspraak.
FinanciŽle voorwaarden
 1 . Het verschuldigde bedrag bij deelname aan een workshop dient uiterlijk 1 week van te voren te zijn betaald. Losse lessen kunnen na afloop van de les contant  worden voldaan.
 2.  Betaling in termijnen is niet mogelijk.
 3.  Bij annulering tot 1 week voor begin van de afgesproken workshop wordt het bedrag niet in rekening gebracht.
      Bij annulering tot 24 uur voor begin wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
      Bij annulering binnen 24 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, uitzonderingen daargelaten.
Kwaliteit
 1. Linda Bunschoten doet er alles aan een goede kwaliteit voor de deelnemer(s) te waarborgen. Mocht de deelnemer desondanks klachten hebben over de kwaliteit van de deelname dan kan de deelnemer zich schriftelijk melden. Positieve reacties zijn natuurlijk ook welkom !
Stallingsbepalingen
 1.  U kunt rekenen op een vakkundige verzorging en dagelijks toezicht op de gezondheid van uw paard tijdens zijn verblijf op de locatie waar de workshop wordt gehouden. U dient uw telefoonnummer achter te laten voor het geval er iets met uw paard aan de hand mocht zijn. Stalling van uw paard tijdens de workshop is bij de workshopkosten inbegrepen.
 2.  Deze kosten zijn inclusief water, hooi, stro, paddock indien aanwezig op de locatie en nachtstalling of nachtelijke paddock. Niet inbegrepen zijn krachtvoer, eventuele dierenartskosten, hoefsmidkosten, geneesmiddelen.
      Voor eventuele extra overnachtingen van uw paard  kunt u informatie opvragen bij de organisatie.
 3.  U dient uw stal en/of paddock schoon achter te laten bij vertrek.
Paardenwelzijn
 1.  U bent zelf verantwoordelijk voor de goede gezondheid van het paard bij deelname aan een les of workshop. Het paard dient ingeŽnt te zijn tegen influenza en een geldig inentingsboekje hebben.
 2.  Indien het paard in onvoldoende conditie is, het paardenwelzijn in gevaar komt of de eigenaar c.q. deelnemer nalatig is wat betreft eventuele ziekte heeft de organisatie het recht om de combinatie te weigeren voor deelname aan de les of workshop. Er wordt dan geen betaling teruggegeven. 
Aansprakelijkheid
 1. Deelname aan de workshop/trainingen geschiedt op eigen risico. Linda Bunschoten is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en/of schade bij deelnemer en/of deelnemend paard tijdens de workshop of training en na toepassing van het geleerde in de praktijk. De deelnemer met paard is ten allen tijde verantwoordelijk voor schade toegebracht door dit paard aan derden en  aan de accommodatie. De deelnemer c.q. eigenaar dient dus W.A. verzekerd te zijn.
 2.  De organisatie beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor tuigage en andere eigendommen. Voor vermissing en schade staat de organisatie niet in.
 3. De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door de deelnemer verschuldigde deelnameprijs.
 4.  Het dragen van een veiligheidshelm tijdens de rijlessen is ten alle tijden verplicht.
Op het gehele terrein geldt ROKEN VERBODEN.
Auteursrecht en eigendomsrecht trainingsmateriaal
 1. Het auteurs- en eigendomsrecht van het trainingsmateriaal berust bij Linda Bunschoten en Michael Geitner.
 2. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bovengenoemde auteurs.
 3. Het is niet toegestaan het trainingsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
 4. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.
 5. Linda Bunschoten behoudt zich het recht om de naam en het logo van de participerende deelnemer(s) te gebruiken voor referentiedoeleinden.